top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

תודה על התעניינותכם בתכני האתר, אנא קראו את תקנון האתר שלנו הכולל את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש. חברת ReachBlaze מופעלת בכתובת reachblaze.com ומטרתה אספקת שירותי שיווק דיגיטלי לעסקים.

כל מידע אישי משמש עבור:

אספקת תוכן שיווקי מותאם לצרכים האישיים שלכם - 

יצירת קשר עמכם באמצעות מייל או טלפון - 

ניהול מבצעים, תחרויות או סקרים בעתיד - 

שיפור חוויית הגלישה באתר והחוויה האישית שלכם משירותי החברה - 

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.

הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה והבנה של תנאי השימוש והפרטיות ובעצם אתם מאשרים, ללא כל תנאי ו/או סייג לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר. אם אינכם מקבלים את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עליכם לצאת מהאתר. במהלך שימוש באתר, ייתכן וייאסף מידע אודות הגולש: הרגלי גלישה באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו באתר, נושאי עניין, עמודי מידע בהם שבוקרו, רישום לשירותים מיוחדים, הצעות ושירותים שהיוו עניין. הגולש אינו חייב למסור כל מידע לאתר, אך עצם גלישתו באתר מהווה הסכמה לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. ייתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות מהשירותים המוצעים ללא העברת המידע. 

לבעלי האתר נתונה הרשות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל עת, וידוע לכם שאין הם חייבים למסור עדכון אישי בנושא, אלא לעדכן את עמוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בלבד. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלכם באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר. אנו מכבדים את הפרטיות של גולשי האתר ומדיניות הפרטיות של האתר מסבירה את הזכויות והחובות של גולשי האתר בנוגע למידע אישי שהגולשים מגלים לאתר.

השימוש באתר זה הינו על אחריותכם בלבד. כל התכנים המוצגים באתר אינם נושאים באחריות מכל סוג שהיא, כולל מפורשת או משתמעת, וזאת ללא קשר למאמצים של בעלי האתר להציג תוכן איכותי ומדוייק. למרות האמור, ייתכנו טעויות או חוסר דיוקים בתוכן המפורסם באתר. הינך מודע לכך כי התכנים באתר מוצגים באופן כללי וייתכן שאינם מתאימים לכל אדם באשר הוא ולצרכיו הייחודיים. לכן, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כותבי התכנים, מציגי התוכן, בעלי האתר ואלו הבאים איתו בקשר על מנת לפרסם את התוכן שלהם באתר, ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותך ודרישותך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. הפרטים האישיים נשמרים במאגרי המידע של החברה ומשותפים עם חברות צד שלישי מקצועיות אשר לוקחות חלק במתן השירות ללקוחות. חברות צד שלישי אלו גם כן נוקטות בשמנה זהירות ומאבטחות את כל המידע האישי המשותף עמן. אנחנו לא סוחרים, מעבירים או מוכרים את המידע האישי של הלקוחות שלנו ללא אישור.  במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כמו כן, אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למרות מאמצים של אבטחת מידע.

הסכמה לקבלת פרסומות 

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות מסירת כתובת מייל וסימון אישור על הסכמה לקבל חומרים שיווקים במייל מטעם החברה, לרבות מתן גישה לפלטפורמות פרסום (פייסבוק, גוגל, וכן הלאה) המשתמש מסכים ומאשר למפעילי האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתם הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות מבצעים, עדכונים, טיפים לשיווק והצעות דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

החברה שומרת את המידע האישי לשם זיהוי, ביצוע התקשרות ושליחת חומר שיווקי בהסכמה בלבד. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

עוגיות – Cookies

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. הנך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד. עוגיות באתר אוספות מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיכם על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

מקצת מן המידע במאגריה ועושה בהם שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ואו פי הוראות כל דין. זאת לצורך מטרות אלה ואחרות ולצורך שימוש הגולש בשירותים ותכנים שונים המוצעים באתר.

תנאי שימוש

השימוש שלכם באתר הוא על אחריותכם בלבד. בשום מקרה האתר או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך. אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

זכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש האתר, יש ליצור קשר באמצעות כתובת המייל: hi@reachblaze.com

bottom of page